EDUKACJA EKOLOGICZNA

Edukacja ekologiczna to konkretne działanie w środowisku i dla środowiska.
Żyjemy w czasach, które napawają lękiem o to, czy naszym dzieciom przyjdzie żyć i zasmakować świata wypełnionego czysta wodą, świeżym powietrzem i niezaśmieconym krajobrazem.
W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacyjnego coraz większego znaczenia nabierają pojęcia „ekologia”, „edukacja ekologiczna” i „ochrona środowiska”.

FIORD TEAM wychodzi naprzeciw temu tematowi stawiając na edukację ekologiczną prowadzoną już od najmłodszych lat. Punktem wyjścia, jest założenie, że dzieci rozumieją i doświadczają natury w takim samym stopniu, jak dorośli, ale to dorośli posiadają moralny obowiązek, by kształtować w dzieciach odpowiednie proekologiczne postawy. Edukacja ekologiczna w naszym ośrodku to stwarzanie dzieciom takich sytuacji, aby samodzielnie dochodziły do określonych praw i zasad, aby same umiały wyciągać odpowiednie wnioski.

Prowadzimy zajęcia metodą warsztatową.

Nasze warsztaty ekologiczne to:
– ,,Fabryka Tlenu”,
– ,,Mieszkańcy Lasu – czyli kto kogo zjada?”,
– ,,Smog – niewidzialny wróg”.

Cele warsztatów:
– rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą,
– kształtowanie wyobrażeń i pojęć przyrodniczych na podstawie obserwacji i doświadczeń,
– uświadomienie dzieciom potrzeby dbania o rośliny i zwierzęta poprzez ugruntowanie wiadomości na ich temat,
– kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
– zapoznanie z podstawowymi zależnościami między środowiskiem i człowiekiem,
– uczenia myślenia, przewidywania skutków działalności człowieka.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
Informujemy, że prowadzimy zajęcia z edukacji ekologicznej także dla dzieci z niepełnosprawnościami.