MISJA I WIZJA FIORD TEAM

Życie w zgodzie z przyrodą, czyste środowisko naturalne, szczęśliwi, zdrowi i uśmiechnięci ludzie – tego byśmy chcieli. Rzeczywistość jednak nie rozpieszcza, dlatego żeby budować naszą wizję, chcemy skupić się na nauce ekologicznego stylu życia już najmłodszych, w tym dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami. Jesteśmy zdania, że “czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”, dlatego chcemy edukować, uczyć życia w symbiozie ze środowiskiem naturalnym i we wzajemnym poszanowaniu własnych odmienności.
Chcemy pomagać w utrzymaniu i poprawie kondycji zdrowotnej dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, a wszystkich zafascynowanych końmi, nauczyć kontaktu z tymi wspaniałymi zwierzakami oraz zgłębiać tajniki jazdy konnej.

Statutowo celem Spółdzielni jest działalność w zakresie:

  • edukacji
  • kultury fizycznej i sportu,
  • ochrony środowiska,
  • dobroczynności,
  • ochrony zdrowia i pomocy społecznej, integracji społeczności lokalnej, wspierania osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Obiecujemy wywiązywać się z tych zadań.