SPÓŁDZIELNIA FIORD TEAM

Spółdzielnia Socjalna Fiord Team uzyskała wpis do KRS 13.12.2017 r. i znajduje się w pierwszym roku swojej działalności. Jednak prototypem działań spółdzielczych była działalność prowadzona przez ostatnie 3 lata (od 2015 r.do 2017 r.) w prywatnej firmie, która przekształciła się następnie w podmiot o formie prawnej – spółdzielni i działa obecnie jako Spółdzielnia Socjalna FIORD TEAM.
Doświadczenie zdobyte na przestrzeni 3 ostatnich lat pozwoliło Zarządowi Spółdzielni na wykształcenie odpowiednich ram instytucjonalnych, i zaadoptowanie odpowiednich struktur zarządzania i sprawnego systemu organizacji.

Działamy na polu edukacji ekologicznej, sportu, rekreacji, a w naszej ofercie znajduje się hipoterapia, nauka jazdy konnej, obozy jeździeckie, półkolonie, itp.
Dotychczasowa działalność Spółdzielni ściśle wiąże się z ekologią i środowiskiem naturalnym, ponieważ zwykle na łonie natury odbywają się zajęcia hipoterapii, obozy jeździeckie, półkolonie, wyjazdy, itp. skierowane do dzieci i młodzieży, w tym z niepełnosprawnościami.
Specyfika działania Spółdzielni – hipoterapia i jeździectwo konne – wymaga wysokiej empatii przyrodniczej i zamiłowania do natury, co skutkuje skupieniem dużej uwagi i uwrażliwieniem na jej ochronę oraz chęcią rozpoczęcia sformalizowanych działań w zakresie promocji postaw proekologicznych, co bezpośrednio wynika ze statutu naszej Spółdzielni.

ZARZĄD I KADRA
Zarząd Spółdzielni jest dwuosobowy i odpowiada za całość realizacji działań merytoryczno – finansowych Spółdzielni.
Kadrę stanowią doświadczeni instruktorzy/trenerzy o odpowiednich kwalifikacjach, uprawnieniach i doświadczeniu zawodowym.

NASZA LOKALIZACJA

Nasz ośrodek jest zlokalizowany w Złotnikach – Wsi, gmina Suchy Las na terenie Gospodarstwa Doświadczalnego Uniwersytetu Przyrodniczego.
Obszar ten jest położony na uboczu, z dużym dostępem do zieleni i terenów niezabudowanych, aczkolwiek jest położony blisko głównych tras komunikacyjnych. Do ośrodka prowadzą dwie drogi:
1) ze strony Poznań Kierz droga nr 92, kierunek ul. Słupska i ul. Złotnicka,
2) od strony ul. Obornickiej droga krajowa nr 433.

NR RACHUNKU: 20 1090 1737 0000 0001 3582 5654 
BANK SANTANDER