Zajęcia dla dzieci są realizowane przez wykwalifikowaną kadrę i posiadają wysoki walor edukacyjny. Są dostosowane do każdej z grup wiekowych: dzieci, młodzieży i najmłodszych. Warsztaty realizowane są formą pracy grupowej i indywidualnej różnorodnymi metodami:
– w grupie najmłodszych metodą praktyczną opartą na aktywności praktyczno – technicznej, zabawą ruchową,
– w grupach starszych dzieci i młodzieży rozmową kierowaną, rozmową z pokazem, dyskusją, animacją, zadaniami rachunkowymi, zdaniami prawdziwymi i fałszywymi.

Zajęcia nakierowane są na uruchomienie kreatywności i nieograniczonych pokładów wyobraźni dzieci i młodzieży, dlatego przebiegają w koleżeńskiej atmosferze, z poszanowaniem odmienności zdań i punktów widzenia oraz naturalnych predyspozycji i indywidualnych możliwości uczestników.