Warsztaty

Zajęcia dla dzieci są realizowane przez wykwalifikowaną kadrę i posiadają wysoki walor edukacyjny. Są dostosowane do każdej z grup wiekowych: dzieci, młodzieży i najmłodszych. Warsztaty realizowane są formą pracy grupowej i indywidualnej różnorodnymi metodami:
– w grupie najmłodszych metodą praktyczną opartą na aktywności praktyczno – technicznej, zabawą ruchową,
– w grupach starszych dzieci i młodzieży rozmową kierowaną, rozmową z pokazem, dyskusją, animacją, zadaniami rachunkowymi, zdaniami prawdziwymi i fałszywymi.

Zajęcia nakierowane są na uruchomienie kreatywności i nieograniczonych pokładów wyobraźni dzieci i młodzieży, dlatego przebiegają w koleżeńskiej atmosferze, z poszanowaniem odmienności zdań i punktów widzenia oraz naturalnych predyspozycji i indywidualnych możliwości uczestników.

Tematyka zajęć proekologicznych sięga obszarów ekologii, biologii, środowiska naturalnego z elementami botaniki i zoologii.
Praca w grupach 20 os. – 20 zł/90 min.
Standardowo warsztat trwa 2 h (120 min.)

Warsztaty sportowe to zajęcia rekreacyjno – ruchowe stawiające na rozwój motoryki ciała, sprawności fizycznej oraz własnych możliwości dziecka.
Praca w grupach 10 os. – 30 zł/60 min.
Standardowo warsztat trwa 2 h (120 min.).

Warsztaty plastyczne – to wyrabianie zmysłu estetycznego (wybór formy, kompozycja, dobór dodatków, łączenie zapachów i kolorów), rozwijanie sprawności manualnej, pobudzanie wyobraźni i inspirowanie do kreatywnego myślenia.
Praca w grupach 10 os. – 30 zł/60
Standardowo warsztat trwa 90 min.

Sprawdź wolne terminy: biuro@fiordteam.pl